Zwroty prowizji bankowych

  • by

W obecnych czasach wydaje się niemożliwe funkcjonowanie bez zaciągnięcia mniejszej czy większej pożyczki. Klienci banku jednak nie są przeszkolonymi prawnikami i nie zawsze rozumieją, na co godzą się podpisując umowę. To błąd, ponieważ mogą się tam ukryć dodatkowe koszty, które później obciążą w sposób znaczny domowy budżet. Dobre wiadomości są dwie. Jedna z nich jest taka, że zwiększona liczba osób chętnych do skorzystania z umowy kredytowej oznacza obniżenie kosztów prowizji. Banki walczą o klientów, a często oznacza to zrezygnowanie z części dodatkowego zysku, by przyciągnąć więcej osób. Druga jest taka, że w pewnych okolicznościach zwrot prowizji za kredyt jest możliwy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który wyjaśnia, jak to jest możliwe i kto z tej opcji może skorzystać.

Prowizja – co to jest?

Podstawową kwestią do wyjaśnienia jest pojęcie prowizji bankowej. Najprościej rzecz ujmując, jest to kwota (procentowa, bądź z góry wyznaczona stawka), którą bank dolicza do zobowiązania finansowego. Jest to część kwoty, którą klient uiszcza za możliwość pożyczenia pieniędzy. Powyższa kwota jest pobierana w różnym momencie, jest to szczegółowo opisane w umowie. Najpopularniejszym sposobem, w jaki pobierana jest prowizja za udzielenie kredytu to rozłożenie tej sumy na raty i spłata wraz z odsetkami. Czasem też pobierana jest z góry lub z dołu.

Ustawa o kredycie konsumenckim

Dnia 12 maja 2011 roku uchwalono ustawę o kredycie konsumenckim. W niej reguluje się prawnie trzy następujące obszary:

  1. Tryb i zasady podpisywania umów kredytowych.
  2. Określa obowiązki, z których wywiązują się: kredytodawca, kredytobiorca oraz pośrednik kredytowy.
  3. Jakie skutki niosą za sobą uchybienia obowiązkom podmiotowi udzielającemu kredytu.

Weszła ona w życie 18 grudnia 2011 roku, dzięki czemu przepisy prawa polskiego zostały dostosowane do dyrektyw Unii Europejskiej. Pojawia się kilka istotnych zmian zabezpieczających zarówno banki jak i konsumentów, Zwiększa się między innymi możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni, a nie tak, jak było do tej pory – 10 dni. Możliwe jest także wystąpienie z prośbą o przedłożenie projektu umowy, która ma zostać podpisana. To oznacza możliwość konsultacji z prawnikiem przed złożeniem podpisu. Dzięki nowelizacji, pojawia się furtka do działań mających na celu odzyskiwanie prowizji bankowych.

Równie istotna z punktu widzenia konsumenta jest tzw. ustawa antylichwiarska i tu także pojawia się pytanie, czy banki zwracają pieniądze z prowizji. W artykule 49 dowiadujemy się: “W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Mówiąc prościej, jeśli zawieramy z bankiem umowę kredytową na 12 lat, a spłacimy nasze zobowiązanie po sześciu, możemy złożyć wniosek o zwrot prowizji bankowej.

Ograniczenia w dokonywaniu zwrotów

Zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu nie dotyczy wszystkich. Muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Najprostszą informacją do zweryfikowania, jest data podpisania umowy kredytowej. By móc starać się o zwrot opłat bankowych, umowa musi być zawarta po 18 grudnia 2011 roku. Drugą podstawą jest zamknięcie kredytu i całkowite spłacenie należności.
Kwestią do ustalenia pozostaje jeszcze to, czy dany kredyt jest konsumencki, czy nie, ponieważ tylko takich dotyczy ustawa. Umowa na kredyt konsumencki zawierana jest przed osobę fizyczną (nie przez podmiot gospodarczy), a wysokość nie przekracza kwoty 255 550 zł (bądź równowartości tej sumy w obcej walucie). Do tego typu kredytu nie wliczają się kredyty hipoteczne, ratalne, samochodowe ani obrotowe. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Jeżeli kwota kredytu przekracza 255 500 zł, jednak nie był zabezpieczony przez hipotekę, a został wykorzystany w celach remontowych, na odświeżenie czy przebudowę mieszkania lub domu, także jest to kredyt konsumencki.

Co w tej sprawie mówi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący praw konsumenckich 11 września 2019 roku. W przypadku spełnienia dwóch podstawowych warunków, wymienionych powyżej, zwrot prowizji bankowej TSUE uznaje za zgodny z interpretacją prawną obowiązujących dyrektyw. Każdy kredytobiorca ma zatem prawo do proporcjonalnego zwrotu poniesionych kosztów związanych z kredytem konsumenckim. Dotyczy to zarówno odsetek, jak i prowizji, nawet tych, które zostały opłacone jednorazowo, jako opłata stała przy zawieraniu umowy.

Nastawienie banków do zwrotów prowizji

Nietrudno się domyślić, że banki zwracają pieniądze bardzo niechętnie, a w związku z tym w większości przypadków konieczne jest wejście na drogę sądową. Już to zniechęca konsumentów do domagania się zwrotów. Zupełnie niesłusznie. Są to pieniądze, które w całkowicie zgodny z przepisami prawa, powinny wrócić do klienta banku. Warto tutaj podkreślić, że nie jest to wyszukiwanie dziur w prawie, a korzystanie z dyrektyw uchwalonych już kilka lat temu. Warto skorzystać z usług specjalistów – prawników lub doradców finansowych, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i pomogą wygenerować pismo do banku o zwrot prowizji. Zazwyczaj podkładają oni dane osobowe konsumenta pod szablon wniosku i sprawa będzie rozpatrywana. Takie rozwiązanie – podparcie się specjalistą, zamiast samodzielne dochodzenie swoich spraw, ma ogromną zaletę. Reprezentanci banków wiedzą, że tych spraw nie będzie im łatwo wygrać, a w związku z tym decydują się na drogę ugody. Proponują pewną kwotę, która zazwyczaj jest satysfakcjonująca dla obydwu stron i dzięki temu omija się dłuższą i bardziej uciążliwą drogę sądową. Pytanie o to, jak odzyskać prowizję od banku bardzo często pojawia się na forach internetowych, a na rynku odnotowuje się prawdziwy wysyp firm, które pomagają w dochodzeniu praw klientów w kwestii zwrotu należnej części kosztów kredytu w wypadku wcześniejszej jego spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *